Google+ hesabınızı ne kadar sıklıkla kontrol ediyorsunuz?

Poll choices
Posted 8 years.