Czym różni się Achaja na zdjęciu pierwszym od Achai na drugim?

Poll choices
Posted 8 years.