Τι από τα παρακάτω θα σας εξόργιζε εάν έπαυε να υπάρχει στο internet; (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Other
    11%

  • Create your own.

    Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.