Najgorszy wybor do Meczu Gwiazd w historii to

Select up to 3 answers.