Ați fi de-acord, ca evanghelic, să sărbătoriți Paștile odată cu Bisericile apusene?

1 Comment

  • Anne - 10 years ago

    N-aș putea serba Sf. Paști odată cu rabinii. Ei, evreii așteaptă un mesia pământean care să-i facă stăpânii lumii. Ori noi, ortodocșii nu credem decât în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. și credem după credința lui Avraam, Isaac și Iacov, după profeți și apostoli. Căci altfel, ce are de-a face lumina cu întunericul, Adevărul cu minciuna, sau Binele cu răul. Biserica noastră nu poate serba precum evreii,pentru că ei au o credință perimată, veche: mănâncă azime, rabinii jertfesc boi și țapi, și îl urăsc pe Iisus Hristos , Fiul Lui Dumnezeu. Atunci cum să serbez eu Sf. Paști cu necredincioșii, cu cei care au omorât pe profeți și l-au răstignit pe Dumnezeu?! Paștile pe care îl serbăm noi este Hristos, care a schimbat sângele boilor și al țapilor cu jertfa de Sine, dându-se spre moarte făra a avea niciun păcat. Noi otrodocșii l-am primit pe Dumnezeu și serbăm Paștile prin trecerea de la întuneric la lumină, și de la moarte la viață. Nu putem serba Paștile odată cu Fariseii și Saducheii pe care Hristos i-a făcut ''morminte văruite care sunt pline de toată putreziciunea", sau odată cu Ana și Caiafa, mari preoți și rabini care l-au dat pe Mesia la moarte? Sau cu Iuda Iscarioteanul, care printr-un sărut dat Învățătorului, s-a făcut fiu al gheenei?! Ortodoxia și toate Bisericile ortodoxe, nu numai cea românescă, va serba Răstignirea și Învierea lui până la cea de-a doua sa venire, fără să amestecăm aluatul cel spurcat al azimei evreiești cu Trupul și Sângele Domnului, care mâtuiește pe tot cel ce crede și i se închină Lui. Doamne ajută! și slavă Ție Hristoase Dumnezeule. Nu mai vrem să ne dați directive masonice și rabinice despre cum să serbăm Sf. Paști, fiindcă vă iese pe gură fum înecăcios, iar pe limbă aveți poruncile cleioase ale lui Baphomet care vă îndeamnă la urâciune și la blasfemie.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment