לפני 48 היו היחסים בין יהודים וערבים טובים יותר.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment