Bør Norge søke om OL i Oslo i 2022?

2 Comments

 • Ingegjerd Munthe - 11 years ago

  For det første er det bedre å bruke pengene på samferdsel, bolig, skoler og helseinstitusjoner enn å kaste dem bort på en flott idrettsfest bare deler av befolkningen er interessert i. Det er jo ikke engang sikkert at det er snø i Oslo akkurat det året.
  Hvordan kan Stang gå ut å love at et ev. OL ikke skal gå ut over de kommunale tilbudene? Hvis det er slik at vi har noen milliarder i Oslo kommunes pott som ikke blir brukt, men kan taes fram ved festbehov, bør de umiddelbart brukes til andre og nyttigere ting. F.eks. ny T-banering, utleieboliger til alle som behøver det, ikke bare studenter. Lengre åpningstider, særlig i helgene, og billigere billetter på eksisterende svømmehalltilbud, slik at en vanlig familie med flere barn og relativt lav innkomst har råd å benytte seg av dem. For å ikke snakke om skoler, sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus. Det er nok å ta av.

 • Benjamin E. Larsen - 11 years ago

  Hei

  Jeg tror ikke det er smart for Oslo å søke om OL. Jeg tror saken kommer til å ta fokus fra mange andre viktige saker. Sjøl om jeg ser muligheter for å få til gode tiltak innafor rammene av den infrastrukturutbygginga OL vil kreve, er ikke dette tydelig nok hos de som ønsker en søknad til at jeg synes de har et godt prosjekt.

  Hvis de gjør jobben sin godt, bygger allianser og legger fram et solid opplegg som f.eks. viser hvordan en OL-søknad kan spille inn som motor for sosial boligbygging, utbygging av kollektivtransport og et overordna rammeverk (en "visjon") for hvordan OL kan brukes til noe positivt ut over en folkefest og promovering av norsk turistindustri, kan jeg kanskje komme på glid.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment