Monarquía o República?

Poll choices
Posted 7 years.