Γνώριζες ότι οι υποψήφιοι που είναι πρώην πρωθυπουργοί εκλέγονται αυτόματα χωρίς σταυρό; (Poll Closed)

 
 
 
 
59 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.