Should Sachin Tendulkar accept the 'offer' of a Rajya Sabha seat?
1 Comment

  • Dhruva Gaikwad - 9 years ago

    Why Sachin Should not join Rajya Sabha ? Whether it is Rajya Sabha or Lok Sabha, I quote YE HINDUSTAN KE HARAMKHORON KI BASTI HAI JO HINDUSTANIYON KE LASHON PER SAJTI HAI ! These Netas of India - ki inko Gali do too Gali sharma jayegi per ye nahi ! At last , I quote - Neta Kuch Nahi Deta Sirf Leta .....

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment