Czy Rondo popchnął sędziego umyślnie i czy należy mu się zawieszenie? (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
Total Votes: 267

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.