ให้คะแนนเว็บไซต์นี้ To rate this website.

 • 8. สนใจใช้บริการดูดวงฟรี Interested service free horoscope.
  0%
  0 votes

   
 • 7. เคยใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ Ever use a horoscope service by phone.
  2%
  1 vote

   
 • 6. ติดตามอ่านเป็นประจำ Subscribe to regularly.
  2%
  1 vote

   
 • 5. ทำนายไม่ถูกเลย Predict accurately. 0%
  3%
  2 votes

   
 • 4. ทำนายถูกต้องบางส่วน Predict accurately. 25%
  5%
  3 votes

   
 • 3. ทำนายถูกต้องปานกลาง Predict accurately. 50%
  12%
  8 votes

   
 • 2. ทำนายถูกต้องดี Predict accurately. 75%
  47%
  31 votes

   
 • 1. ทำนายถูกต้องดีมาก Predict accurately. 100%
  30%
  20 votes

   

Poll posted 7 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment