Για μένα το ιδανικό μέγεθος οθόνης στα κινητά είναι:

Poll choices
Posted 7 years.