မန္းေဂဇက္ ဓါတ္ပံုျပပြဲ-၁ (ေစ်းသည္) – ေမလ-၂၀၁၂ (Poll Closed)

 • ပံု ၁
  1.81%
  4 votes

   
 • ပံု ၂
  8.14%
  18 votes

   
 • ပံု ၃
  1.36%
  3 votes

   
 • ပံု ၄
  16.29%
  36 votes

   
 • ပံု ၅
  19.91%
  44 votes

   
 • ပံု ၆
  0.45%
  1 vote

   
 • ပံု ၇
  1.36%
  3 votes

   
 • ပံု ၈
  13.57%
  30 votes

   
 • ပံု ၉
  0.45%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၀
  0.9%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၁
  1.81%
  4 votes

   
 • ပံု ၁၂
  0.9%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၃
  0.9%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၄
  0.45%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၅
  0.45%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၆
  4.52%
  10 votes

   
 • ပံု ၁၇
  1.36%
  3 votes

   
 • ပံု ၁၈
  8.14%
  18 votes

   
 • ပံု ၁၉
  0.9%
  2 votes

   
 • ပံု ၂၀
  7.24%
  16 votes

   
 • ပံု ၂၁
  1.81%
  4 votes

   
 • ပံု ၂၂
  1.81%
  4 votes

   
 • ပံု ၂၃
  5.43%
  12 votes

   

Posted 7 years.

4 Comments

 • village thu - 7 years ago

  good photo

 • nyo htwe - 7 years ago

  I Like all photo

 • ဆည္းဆာ - 7 years ago

  background ကာလာနဲ႔ ေမာ္ဒယ္နဲ႔လုိက္ဖက္မႈရွိလို႔နံပါတ္ေလးကို ဗုတ္ခ့ဲပါတယ္...နံပါတ္ ၂၀ ပံုေလးကိုၾကည့္ ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ေတာင္စားခ်င္သြားတယ္ က်န္တဲ့ပံုေလးေတြလဲေကာင္းပါတယ္

 • ၾကယ္စင္သူ - 7 years ago

  ၾကိဳက္လို႔ေပးသြားပါတယ္ ပံု၄ အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ နံပါတ္ ၁၁ သနပ္ခါးသည္ ပံုေလးလဲေကာင္းတယ္ အကုန္ေကာင္းပါတယ္ ၄ ကုိ vote သြားပါတယ္

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment