မန္းေဂဇက္ ဓါတ္ပံုျပပြဲ-၁ (ေစ်းသည္) – ေမလ-၂၀၁၂ (Poll Closed)

 • ပံု ၁
  2%
  4 votes

   
 • ပံု ၂
  8%
  18 votes

   
 • ပံု ၃
  1%
  3 votes

   
 • ပံု ၄
  16%
  36 votes

   
 • ပံု ၅
  20%
  44 votes

   
 • ပံု ၆
  <1%
  1 vote

   
 • ပံု ၇
  1%
  3 votes

   
 • ပံု ၈
  14%
  30 votes

   
 • ပံု ၉
  <1%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၀
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၁
  2%
  4 votes

   
 • ပံု ၁၂
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၃
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၄
  <1%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၅
  <1%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၆
  5%
  10 votes

   
 • ပံု ၁၇
  1%
  3 votes

   
 • ပံု ၁၈
  8%
  18 votes

   
 • ပံု ၁၉
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၂၀
  7%
  16 votes

   
 • ပံု ၂၁
  2%
  4 votes

   
 • ပံု ၂၂
  2%
  4 votes

   
 • ပံု ၂၃
  5%
  12 votes

   

Poll posted 7 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

4 Comments

 • village thu - 7 years ago

  good photo

 • nyo htwe - 7 years ago

  I Like all photo

 • ဆည္းဆာ - 7 years ago

  background ကာလာနဲ႔ ေမာ္ဒယ္နဲ႔လုိက္ဖက္မႈရွိလို႔နံပါတ္ေလးကို ဗုတ္ခ့ဲပါတယ္...နံပါတ္ ၂၀ ပံုေလးကိုၾကည့္ ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ေတာင္စားခ်င္သြားတယ္ က်န္တဲ့ပံုေလးေတြလဲေကာင္းပါတယ္

 • ၾကယ္စင္သူ - 7 years ago

  ၾကိဳက္လို႔ေပးသြားပါတယ္ ပံု၄ အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ နံပါတ္ ၁၁ သနပ္ခါးသည္ ပံုေလးလဲေကာင္းတယ္ အကုန္ေကာင္းပါတယ္ ၄ ကုိ vote သြားပါတယ္

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment