Hi estàs d'acord?

Poll choices
1 Comment

  • Gemma - 8 years ago

    Fora bo fer arribar a les famílies que aquests diners invertits per l'AMPA, a la llarga es recuperaran a mida que es vagin venent els productes. Es una inversió per arrancar una nova comissió que acabarà tenint beneficis per si sola.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment