Điều gì thôi thúc bạn nhiều hơn:

Poll choices
3 Comments

 • AN - 8 years ago

  À, câu trả lời đó dựa trên giả định rằng khảo sát muốn có một kết quả nhằm phục vụ cho người sử dụng lao động, trong trường hợp muốn biết yếu tố nào, nhu cầu nào người lao động mong muốn được thỏa mãn hơn. Biết được nhu cầu, động lực của họ để thỏa mãn, người sử dụng lao động có thể hướng đến việc hành động nhằm tăng cường sự gắn bó cũng như hiệu suất lao động...

 • thaiphac - 8 years ago

  Nghe ấn tượng ghê. Vấn đề tự hỏi là khi đưa ra thông tin trên, AN nghĩ gì.
  --

 • AN - 8 years ago

  Hi,

  Nếu có thể dùng để tham khảo thêm: ở một công ty phần mềm 200 người, nếu không được phép chọn "Cả 2", thì phần lớn hơn sẽ chọn $100 (mặc dù vẫn có khá nhiều bạn chọn được khen ngợi trước tập thể).

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment