Считате ли, че информационната система допринася за ново равнище на методическата работа в и промяна на образователната среда в посока интерактивност?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment