Може ли да се каже, че информационната система насърчава като активни участници с право на глас учениците, а учителите са партньори, подпомагащи избора?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment