คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ

Poll choices
Posted 7 years.

1 Comment

  • อรัญ บุญชู - 5 years ago

    ที่ไม่เห็นด้วย
    1. ข้อวินิจฉัยที่ว่าการแก้ไขที่มาของ สว.ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นการฝ่าฝืนเจตนารมของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
    ประเทศในระบอบประชาธิปไตย สส. และ สว. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน กรณีที่ศาลพิจารณาเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 56 มองว่าการเลือกตั้ง สว. เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญ

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment