Trưng cầu ý kiến về từ ngữ trong Võng du mới ^^

Posted 6 years.

1 Comment

  • Hoa Ri - 6 years ago

    Mình nghĩ bạn nên để từ ngữ Hán Việt, những từ nào quá khó hiểu thì có thể chú thích.
    Nếu dịch thuần Việt nghe rất ngang tai.
    Không phải mình không trân trọng tiếng Việt, nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau thì phải cân nhắc sử dụng cái gì cho tốt nhất.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment