गोरु काटेकोमा १२ वर्षको जेल सजाय तपाईँको विचारमा

1 Comment

  • Hem saud - 10 years ago

    जहा मान्छे काट्नेहरुलाइ १२ महिना जेल राखिदैन, गोरुकाटनेलाई १२ वर्ष जेल थुइक्क कालाकोट हरुका चाकरी गर्ने कानुनका हिमायतीहरु

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment