Τι εντυπώσεις σας άφησε το νέο iPhone 5;

 
 
 
 
Έχουν ψηφίσει: 2,625

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.