Gusto mo bang ituloy ng tagasalin ang pagsasalin sa Filipino ng nobela ni Yasunari Kawabata?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment