วิชาใดที่นักเรียนคิดว่าเรียนยากที่สุด

 • คณิตศาสตร์
  42%
  287 votes

   
 • วิทยาศาสตร์
  17%
  115 votes

   
 • ภาษาอังกฤษ
  22%
  152 votes

   
 • ภาษาไทย
  11%
  76 votes

   
 • สังคมศึกษา
  9%
  59 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment