How would you rate Indomie Mi Goreng Kriuuk Bawang?