Nếu gọi điện bạn thường

 • Bỏ máy trước
  5%
  10 votes

   
 • Đợi bạn bỏ trước rồi mình mới tắt máy
  16%
  33 votes

   
 • Không để ý lắm
  20%
  42 votes

   
 • Nói với bạn là mình bỏ máy nhé
  55%
  113 votes

   
 • Sốt ruột
  4%
  8 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment