Moet een boek voor jou een bepaalde strekking hebben?