Ποιος πιστεύετε ότι ήταν/είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης;

Poll choices
Posted 6 years.