Ποιος πιστεύετε ότι ήταν/είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης;

Poll choices