Ghana vs Cape Verde Islands: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Ghana thắng
  100%
  2 votes

   
 • Hòa
  0%
  0 votes

   
 • Cape Verde Islands thắng
  0%
  0 votes

   

Posted 6 years.