Όσοι συνάδελφοι Κοινωνικοί Λειτουργοί επιθυμούν ας αναφέρουν το γεωγραφικό διαμέρισμα διαμονής /εργασίας τους.