Τι θέλετε να γίνει με τον σταυρό προτίμησης;
1 Comment

  • Η πρόταση μου διαφοροποιείται από τις προτάσεις σας στο μέτρο του εκλέγεσθαι. Προτείνω την εκλογή τοπικών βουλευτών (ανά περιφέρεια) για τρία έτη με σταυρό προτίμησης ανά επαρχία (μονοσταυρία) και εκλογή τουλάχιστον 3 ανά επαρχία και από τους εκλεγέντες βουλευτές με κλήρωση και με θητεία ενός έτους να στελεχώνουν το Εθνικό Κοινοβούλιο (αναλογικά με τη εθνική δύναμη των κομμάτων).
    Ευχαριστώ

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment