Πως θέλετε να διορίζεται ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης;
1 Comment

  • Ο Εκτελεστικός Ηγέτης (Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός) θα πρέπει να εκλέγεται άμεσα από τον Λαό με δικαίωμα του Λαού να αναθεωρεί την άποψή του και εντός της θητείας του εάν ο εκλεγμένος αθετήσει τις πολιτικές του εξαγγελίες (Αυτή είναι η διαφοροποιημένη πρόταση της Ελεύθερης Πολιτείας μεταξύ του υπάρχοντος πολιτεύματος και αυτό της Προεδρικής Δημοκρατίας)
    Ευχαριστω

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment