Θέλετε να υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης των βουλευτών που θεωρείτε ότι παρεκκλίνουν από τη λαϊκή εντολή;

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment