Czy sekta dobrze zinterpretowała to orędzie??

Posted 6 years.