Կցանկանայի՞ք որպեսզի աշխարհի բոլոր քրիստոնյաները Սուրբ Հարության տոնը (Զատիկ) նշեին նույն օրը։

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment