Главни приоритет локалне самоуправе би требало да буде:

Poll choices