Option image

Welke manier leidt naar uw mening het beste tot betere resultaten?

18 Comments

 • Helmer Hettinga - 10 years ago

  De juiste keuze is afhankelijk van de medewerker. Iemand met voldoende capaciteiten en een goede instelling moet je de ruimte laten om hem niet te frustreren. Zo'n persoon zal een grotere meerwaarde hebben als hij de ruimte krijgt.
  Andere medewerkers voelen zich juist beter (veiliger?) wanneer ze strak aangestuurd worden en ze precies weten wat ze op welk moment moeten doen.
  Dan is er nog een groep die een strakke aansturing misschien niet prettig vindt, maar het simpelweg wel nodig heeft om tot een goede productiviteit te komen.

 • Jo Wolters - 10 years ago

  Strak aansturen zodat medewerkers binnen de missie van de organisatie blijven en hun specifieke deeldoelstellingen realiseren, daarenboven alle ruimte EN waardering om welke bijdrage dan ook te leveren gericht op het verbeteren van de performance van de organisatie of deeldoelstellingen daarvan. Met het strak aansturen doe je een beroep op het vakmanschap dat je hebt ingehuurd. Met ruimte geven mobiliseer je de collectieve creativiteit ten dienste van de organisatie.

 • Kees van Asten - 10 years ago

  Helemaal eens met de stelling dat meer ruimte leidt tot meer vertrouwen en uiteindelijk tot betere resultaten. Al zal je ook wel eens teleurgesteld worden. Ricardo Semler wist er in ieder geval een mooie onderneming mee op te bouwen.
  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/Semler.html

 • Joop van Raamsdonk - 10 years ago

  Door je medewerkers meer vrijheid te geven creëer je een situatie van vertrouwen .
  Op deze basis merk je dat medewerkers voor je willen en niet moeten werken .

 • Heidi Wijnands - 10 years ago

  door mensen meer vrijheid te geven haal je als werkgever het meeste uit de werknemer. De werknemer voelt zich gewaardeerd, kan zijn creativiteit kwijt en zal een tevreden gevoel hebben wat tot meer resultaat leidt.
  Dit past echter niet bij elke werknemer, sommigen hebben meer grenzen en directe sturing nodig

 • Tjalling op de Hoek - 10 years ago

  Naast strakke kaders, die maken dat medewerkers weten wat van hun wordt verwacht, is het goed om als leidinggevende, ook de ruimte te geven aan mensen zichzelf in positieve zin te ontwikkelen en hun meerwaarde, als positief bijeffect hiervan, voor de organisatie te vergroten.

 • Bert Bloem - 10 years ago

  Geeft mensen de ruimte. Vanuit gelijkwaardigheid. Geef mensen regie over eigen inzet, inzetbaarheid, prestaties en ontwikkeling. Sluit aan bij behoeften, talent en mogelijkheden.

 • Johannes Dijkstra - 10 years ago

  Het is sterk afhankelijk binnen welke branche je werkt en op welk niveau binnen een organisatie hoe strak ker werkers aangestuurd zouden moeten worden. Op midden en hoger kader is het naar mijn mening belangrijk duidelijke kaders en doelen te stellen en de hoe vraag over te laten aan de medewerkers. Dit is de vrijheid die je geeft. Hoe lager in de organisatie hoe korter de horizon is waarover doelen en kaders worden gesteld.

 • Theunis Jensma - 10 years ago

  Ik ben van mening dat beiden niet samen gaat. Door medewerkers de ruimte te geven geef je ze ook vertrouwen. Vertrouwen hebben is de basis. Strakke aansturing maakt onzeker. Wel is het van belang dat er een scheidslijn werkgever/werknemer blijft.

 • Han - 10 years ago

  Medewerkers zijn het grootste goed van de organisatie. Ze horen geen "baas" te hebben, maar iemand die kaders stelt, middelen (in brede zin) ter beschikking stelt, en die een duidelijke richting stelt. Als het doel helder stelt en met goede argumenten omkleed gaat iedereen het "vanzelf" nastreven.

 • Hendrik - 10 years ago

  De wijze van aansturing is sterk afhankelijk van de functie en opleidingsniveau van de medewerker. Hoe hoger de opleiding, wat meer er alleen resultaatgericht gestuurd moet worden. Ook het verantwoordelijkheidsniveau van de medewerker speelt hierbij een rol.

 • Heleen Maneschijn - 10 years ago

  Voor beiden is wat te zeggen. Leiding geven door strakkere regels kan waardevol zijn in menig opzicht.
  Personeel weet waar het aan toe is binnen een geordend kader van regels. Vooral bij regels die erg nauwgezet kunnen zijn, zoals opdrachten waar wetgeving aan te pas komt.
  Maar medewerkers meer de ruimte geven, zodat ze zichzelf meer mogen exploiteren, zou bijvoorbeeld zeer waardevol in de reclamebranche en marketing zijn. Voor elke werkgever en voor elke branche blijft het maatwerk. Belangrijk blijft voor iedereen een goede werksfeer met een open mind te bieden, ook in een tijd van crisis!

 • mark - 10 years ago

  De medewerkers de ruimte geven om hun eigen idee tot uitvoer laten brengen. Maar dat daarmee de gemaakte afspraken duidelijk (strak) worden nageleefd. Smart maken. Smart is strak, immers je maakt afpraken welke tijdsgebonden zijn. En daarmee strak.

 • Alexander Henneke - 10 years ago

  Is altijd situationeel. 'Geloof wel in de mix. In een aantal gevallen zal je ook richting moeten geven en aan de andere kant zaken laten ontstaan. Sturing kan ook training zijn en/of coaching of simpelweg "Zo doen we dat".
  Desalniettemin altijd ruimte voor meningen en visies. Betrokkenheid creëert ontwikkeling en ideeën en de mensen weten vaak het beste hoe het werkt of kan werken. Luisteren is een groot goed.

 • Rob Dragt - 10 years ago

  Creativiteit zal altijd tot betere resultaten leiden dan meedraaien in een keurslijf

 • Friso Westerhoff - 10 years ago

  Wel moeten de werknemers met hun vrijheid kunnen omgaan! Als ze dit kunnen behalen ze meer omzet met vrijheid dan een zeer streng regime.

 • Rint - 10 years ago

  Meer ruimte geeft meer mogelijkheden tot ontplooiing en motivatie. Werk wordt met meer inzet gedaan.

 • Theo Schaaf - 10 years ago

  Door de medewerkers meer ruimte te geven, zullen de medewerkers meer initiatief tonen en gemotiveerder zijn. Op deze manier komen de beste ideeen naar boven. Een strakke aansturing zal zeker niet het beste in de medewerkers naar boven halen en zal ze belemmeren in de creativiteit.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment