Το ΚΚΕ έχει θέση στο κοινοβούλιο; (Poll Closed)

 • Δεν ξέρω
  2%

   
 • Το ΚΚΕ έχει θέση στο κοινοβούλιο διότι με το καταστατικό του και τις πράξεις του στηρίζει και σέβεται το σύνταγμα και τους νόμους
  15%

   
 • Το ΚΚΕ δεν έχει θέση στο κοινοβούλιο διότι με το καταστατικό του και τις πράξεις του δεν στηρίζει και δεν σέβεται το σύνταγμα και τους νόμους
  83%

   
Poll posted 6 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com