Vilket kön är starkast som naturkraft, andligt och psykiskt?