XM Vicem Hải Phòng vs Thanh Hóa: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • XM Vicem Hải Phòng thắng
  29%
  20 votes

   
 • Hoà
  15%
  10 votes

   
 • Thanh Hóa thắng
  56%
  38 votes

   

Posted 6 years.