Stelling: Het voorzorgsbeginsel moet leidend zijn voor uitbreiding. Een boer moet aantonen dat zijn bedrijf geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Posted 6 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment