Ποιο είναι το καλύτερο καρέ αυτής της σειράς άρθρων; (Poll Closed)

 • 20β
  13%
  8 votes

   
 • 20α
  0%
  0 votes

   
 • 19β
  3%
  2 votes

   
 • 19α
  2%
  1 vote

   
 • 18
  5%
  3 votes

   
 • 17β
  6%
  4 votes

   
 • 17α
  5%
  3 votes

   
 • 16
  5%
  3 votes

   
 • 15
  2%
  1 vote

   
 • 14
  0%
  0 votes

   
 • 13
  6%
  4 votes

   
 • 12
  0%
  0 votes

   
 • 11
  0%
  0 votes

   
 • 10
  6%
  4 votes

   
 • 9
  0%
  0 votes

   
 • 8
  5%
  3 votes

   
 • 7
  8%
  5 votes

   
 • 6
  3%
  2 votes

   
 • 5
  6%
  4 votes

   
 • 4
  6%
  4 votes

   
 • 3
  0%
  0 votes

   
 • 2
  3%
  2 votes

   
 • 1
  16%
  10 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment