Ποιο είναι το καλύτερο καρέ αυτής της σειράς άρθρων; (Poll Closed)

 • 1
  15.87%
  10 votes

   
 • 2
  3.17%
  2 votes

   
 • 3
  0%
  0 votes

   
 • 4
  6.35%
  4 votes

   
 • 5
  6.35%
  4 votes

   
 • 6
  3.17%
  2 votes

   
 • 7
  7.94%
  5 votes

   
 • 8
  4.76%
  3 votes

   
 • 9
  0%
  0 votes

   
 • 10
  6.35%
  4 votes

   
 • 11
  0%
  0 votes

   
 • 12
  0%
  0 votes

   
 • 13
  6.35%
  4 votes

   
 • 14
  0%
  0 votes

   
 • 15
  1.59%
  1 vote

   
 • 16
  4.76%
  3 votes

   
 • 17α
  4.76%
  3 votes

   
 • 17β
  6.35%
  4 votes

   
 • 18
  4.76%
  3 votes

   
 • 19α
  1.59%
  1 vote

   
 • 19β
  3.17%
  2 votes

   
 • 20α
  0%
  0 votes

   
 • 20β
  12.7%
  8 votes

   

Posted 6 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment