Η άποψη των καλογέρων της Μονή Εσφιγμένου είναι σωστή? Η πρέπει να ενωθούν η δυο εκκλησιές ? ( χριστιανή ορθόδοξη , καθολική )

Poll choices
Poll posted 6 years ago.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment