Η άποψη των καλογέρων της Μονή Εσφιγμένου είναι σωστή? Η πρέπει να ενωθούν η δυο εκκλησιές ? ( χριστιανή ορθόδοξη , καθολική )

Posted 5 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment