Η άποψη των καλογέρων της Μονή Εσφιγμένου είναι σωστή? Η πρέπει να ενωθούν η δυο εκκλησιές ? ( χριστιανή ορθόδοξη , καθολική )

 
 
 
 
 
 
Total Votes: 3

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.