तपाईँको विचारमा त्यहाँ बुद्ध मूर्ति

2 Comments

  • Korangi Narayan - 11 years ago

    नेपालीहरुमा भएको सौभाद्र बतबरण लाई खलबल्याउन खोजिएको देखिन्छ।धर्ममा कसैले पनी राज निती गर्न हुदैन।सबै जना मेलमिलापको भाबना राख्नु पर्छ।

  • Korangi Narayan - 11 years ago

    नेपालीहरुमा भएको सौभाद्र बतबरण लाई खलबल्याउन खोजिएको देखिन्छ।धर्ममा कसैले पनी राज निती गर्न हुदैन।सबै जना मेलमिलापको भाबना राख्नु पर्छ।

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment