შეხვედრილხართ დამსაქმებლის მხრიდან შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობის შეცვლას?

3 Comments

  • Valeri - 5 years ago

    Aqvs tu ara damsaqmebels videokontrolit da xmis chamwerit personalis mosmenis ufleba samsaxureobrivi movaleobis dros

  • Valeri - 5 years ago

    Gamarjoba Dasaqmebulis mier pirobitad sastumroshi barmenis mier samushao periodshi shemtxvevit dazianebuli nivti dasaqmebulma unda gadaixados tu ara sruli girebuleba nivtis tu aqvs ufleba moitxovos ragac procentis damsaqmeblis mier dafarvis an aqvs tu ara ufleba sheizinos nivti da daubrunos dawesebulebas

  • MANANA - 10 years ago

    ძალიან ჭკვიანი და წესიერი ჩემი ახლობელი გაანთავისუფლეს, სოფლის მეურნეობის დარგს ეხება.მხოლოდ ერთი კაცის განთავისუფლებას დაარქვეს რეორგანიზაცია, მიუხედავად ნორმალური ანაზღაურებისა, ყოველთვის წინააღმდეგი იყო ნაციონალების რეჟიმის, მაგრამ ახალმა უფროსებმა გამოუცხადეს, რომ საკუთარი ,,,, ძმაკაცი მოყავდა''''' რაგა უნდა ვიწამო, მთელი მისი ოჯახი მის სწავლა განათლებაზე ფიქრობდა, ევროპაშიც გააგზავნეს რაც არც თუ ისე ცოტა თანხებთან იყო დაკავშირებული მალე მამაც გადაყვა თან ნერვიულობას, არა მგონია დაინტერესდეთ ამ ამბით, მაგარამ რავიცი გულმა არ მომითმინა და დავწერე.......

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment