Einduitslag van de verkiezing Ambassade van de Verdraagzaamheid 2013 (Poll Closed)