Ar S.Remėza turi duoti finansinių dokumentų kopijas patikrinimui