Eski to pou al donn to lanprintt ek to foto byometrik pou nouvo Kart Idantite ? (Poll Closed)

 • Wi, seki gouvernman dir, sa mem mo pou fer
  7.74%
  12 votes

   
 • Non, mem si bizin al ferme
  71.61%
  111 votes

   
 • Pa kone - Pena ase linformasyon
  19.35%
  30 votes

   
 • Pa kone - Pa mo problem sa
  1.29%
  2 votes

   

Posted 6 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment