Eski to pou al donn to lanprintt ek to foto byometrik pou nouvo Kart Idantite ? (Poll Closed)

 • Wi, seki gouvernman dir, sa mem mo pou fer
  8%
  12 votes

   
 • Non, mem si bizin al ferme
  72%
  111 votes

   
 • Pa kone - Pena ase linformasyon
  19%
  30 votes

   
 • Pa kone - Pa mo problem sa
  1%
  2 votes

   

Posted 5 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment