Pondal en moitos poemas dota á natureza de calidades ou facultades humanas. Este recurso denomínase:

Poll choices
Posted 6 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment