Pondal en moitos poemas dota á natureza de calidades ou facultades humanas. Este recurso denomínase:

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment